V provozu je nový eshop Jez konopí - nutné si obnovit registrace a slevy!!!

Poznáváme rostlinu konopí I.

Pro získání základních znalostí o konopí nepotřebujete mít titul z botaniky, stačí pouze základy z anatomie rostlin na úrovni základní školy. V tomto článku se dozvíte podstatné informace – jako například, z čeho se konopná rostlina skládá, jaké je využití jednotlivých částí, jak rozpoznat samčí a samičí rostliny a jestli náhodou nemrháte svým časem chybným použitím s marnými výsledky. Pokusíme se vám tohle všechno, a ještě něco navíc vysvětlit.

Stejně jako víte něco o běžné zelenině a ovoci, jejich podobě, použití a čerstvosti, vyplatí se vědět něco i konopí, jinak se může stát, že nakoupíte „zelený banán“ nebo „přezrálé rajče“.

Pojďme se podívat na všechny části konopné rostliny od kořene po květ. Navíc vám srozumitelně vysvětlíme funkci každé jednotlivé části.

KOŘENY

Kořeny jsou obvykle neviditelné, nacházejí se pod povrchem země, kde jsou obvykle zaneprázdněny neustálým získáváním živin z půdy. Tyto živiny pak rostlina využívá pro růst nadzemní části. Kořenový systém konopí se skládá se z jednoho velkého hlavního kořenu a postupem času naroste mnoho dalších sekundárních kořenů, které utvoří vláknitou strukturu.

Kořeny jsou součástí cévního systému konopné rostliny. Samy o sobě nemají další využití, umožní nám ale později získat z konopí mnoho cenného.

DĚLOŽNÍ LÍSTKY

Děložní lístek je embryonální list, který se vyskytuje u rostlin. Děložní lístky se vytvářejí během embryogeneze podél kořenových a střevních meristémů. Tento primární růst vyústí v první list, který se objeví po klíčení. Zelený vzhled děložních lístků je známkou přítomnosti chlorofylu, což dovoluje malým listům provádět fotosyntézu v počátečních fázích růstu. Brzy poté se objeví první soubor pravých listů.

Konopí je klasifikováno jako dvouděložná rostlina s embryem, které nese dva děložní lístky.

HLAVNÍ STONEK A VĚTVE

Hlavní stonek roste přímo z kořene a díky němu roste celá konopná rostlina vertikálně. Pochopitelně je stonek také hlavní cévní dálnicí, přes kterou se přenáší voda a minerály z kořenů do nadzemních částí rostlin. Z hlavního stonku přesněji z kolínek sekundárně rostou větve, které nesou listy.

U odrůd pěstovaných na vlákno je cílem získat co nejdelší (3 až 5 m) a nejpřímější stonek, který poskytne výjimečně dlouhá a pevná vlákna.

Konopí spolu s rozšířenějším lnem, patří k nejvýznamnějším přadným rostlinám mírného pásma. Společně se lnem jde o obnovitelnou přírodní surovinu s velkým hospodářským významem.

Nejvyšší obsah a nejkvalitnější vlákno dávají stonky zušlechtěných odrůd, a to především stonky tenké a dlouhé, pocházející ze sklizně v období plného květu. Nové odrůdy dosahují vysokou výtěžnost vlákna, které je celulózové povahy a od ostatních druhů textilních vláken liší nejen anatomickou stavbou, ale i chemickým složením a mnoha fyzikálními vlastnostmi.

Při zpracování, které v moderní době probíhá v tzv. tírně je využitelný celý stonek. Ten kromě vlákna poskytne i pazdeří – zbytky stonku po rozvláknění a vytření vláken.

Pazdeří z konopí je lehčí než podobný materiál z jiných přírodních látek, může absorbovat tekutiny až ve čtyřnásobku vlastní váhy, je velmi porézní a má vysokou izolační účinnost. Používají jako podestýlka do stájí a pro drobná zvířata a ptáky.

Průmyslové využití konopného pazdeří se rychle rozvíjí. Také v České republice vzniklo v posledních letech několik firem, které se zabývají jeho zpracováním – např. jako přídavek do plastových materiálů pro výrobu automobilů. Konopné pazdeří má velkou budoucnost využití v ekologickém stavebnictví, dá se použít jako základ pro tzv. hempcrete (konopného betonu), směs pazdeří, jílů a vápna, nebo jako přísada do hliněných omítek.

LISTY

Vějířovité listy nezaměnitelného tvaru v párech symetricky rostou v z hlavního stonku a větví. Listy nám také pomáhají rozlišit několik podruhů konopí setého.

Nejdůležitější funkcí je ale to, že fungují jako solární panely. Většinu světla pohlcují právě listy, které jsou nenahraditelnou částí rostliny a jsou nepostradatelné pro fotosyntézu.

O konopné listy se zajímají hlavně bylináři – čaj nebo odvar ze sušených listů má příjemné uvolňující a relaxačně-povzbuzující účinky a je vhodné jej pít před spaním. Pomáhá i dobrému trávení. Někteří lidé jej také užívají při roztroušené skleróze pro zmírnění mravenčení a třesu rukou.

Stonek a listy téměř neobsahují látky zvané kanabinoidy (o kterých si řekneme později), pokud si tedy pouze zalijete konopné listy horkou vodou, získáte zcela bezpečnou variantu konopného čaje, u které se rozhodně nemusíte obávat žádných psychoaktivních účinků.

Dále se konopné listy používají i k dochucení a ozdobení potravin – např. sýrů, piva, likérů a jiných nápojů.

ROZDÍLY MEZI SAMČÍ A SAMIČÍ KONOPNOU ROSTLINOU

Konopí je rostlina dvoudomá, rozlišujeme tedy samčí a samičí rostliny. Obecně jsou více ceněny rostliny samičí, protože mají bujnější růst, obsahují více účinných látek v květech a tvoří semena. Ze samčích rostlin je využitelný hlavně stonek a listy.

Samčí rostliny neprodukují typické „palice“, ale tyčinky s prašníky, které jsou plné pylu. Začnou kvést obvykle o pár týdnů dříve. Pokud u kolínek na stonku nevidíte bílé „chloupky“, ale zvláštní útvary připomínající hroznové víno tak se jedná o samčí rostlinu.