V provozu je nový eshop Jez konopí - nutné si obnovit registrace a slevy!!!

ZERO WASTE je naše výzva!

Naše firma nedávno přijala ambiciózní politiku Zero Waste, která má za cíl radikálně snížit množství odpadu, který produkujeme, a maximalizovat využití všech zdrojů. Jedním z klíčových kroků, které jsme podnikli k dosažení tohoto cíle, bylo inovativní řešení v oblasti obalových materiálů pro naše zásilky eshopu.
 
V tomto článku se podíváme blíže na to, jak tento proces funguje a proč je přímá recyklace tak důležitá. V rámci naší snahy o minimalizaci odpadu jsme se zaměřili na získávání obalových materiálů z okruhu našich přátel a obchodních partnerů. Tento přístup nám umožňuje znovu použít materiály, které by jinak skončily na skládce, a zároveň upevňuje vztahy s našimi partnery, kteří jsou stejně jako my odhodláni k udržitelnému podnikání.
 
Proces získávání těchto materiálů je relativně jednoduchý, ale vysoce efektivní. Pravidelně komunikujeme s našimi partnery a zjišťujeme, zda mají k dispozici obalový materiál, který by jinak vyhodili. Tyto materiály pak shromažďujeme a pečlivě je třídíme v našem skladu. Když přijde čas balení zásilek pro naše zákazníky, využíváme tyto získané materiály k bezpečnému a esteticky přijatelnému zabalení produktů. Přímá recyklace, kterou praktikujeme, je významně lepší způsob využití materiálů než tradiční recyklace.
 
Při tradiční recyklaci dochází často ke ztrátě kvality materiálu a vyžaduje se více energie na jeho zpracování. Naše metoda přímé recyklace však umožňuje materiálům pokračovat ve svém životním cyklu bez zbytečného zpracování, čímž šetříme energii a snižujeme naši uhlíkovou stopu. Implementace politiky Zero Waste a přijetí přímé recyklace do našich procesů nám nejen pomáhá chránit životní prostředí, ale také posiluje naši značku jako zodpovědného a udržitelně orientovaného podniku. Je to důkaz toho, že i malé změny v každodenních operacích mohou mít velký dopad na naši planetu.
 

Dalším významným krokem, který jsme podnikli v rámci naší strategie Zero Waste, bylo pořízení stroje na zpracování použitých kartonů na střiž. Tento stroj nám umožňuje přeměnit staré kartony, které by jinak skončily jako odpad, na praktický a ekologický výplňový materiál pro naše balíky. Tímto způsobem nejenže efektivně využíváme odpadový materiál, ale také se vyhýbáme potřebě nákupu nových obalových materiálů.

V naší firmě jsme se rozhodli nikdy nekupovat plastové obaly. Veškerou bublinkovou folii, kterou používáme, získáváme z druhé ruky od našich partnerů a přátel. Tento přístup nám umožňuje znovu použít materiál, který by jinak zatěžoval životní prostředí, a zároveň zůstat věrni našim zásadám udržitelnosti.

Na závěr bychom chtěli vyzvat naše zákazníky, aby přemýšleli o dopadu, který může mít i malá změna v jejich konzumním chování. Potištěné obaly mohou být sice atraktivní a podporovat image firmy, ale my dáváme přednost skromnosti a rádi uděláme něco pro přírodu a společnost. Věříme, že naši zákazníci ocení tento náš přístup a společně s námi budou podporovat udržitelnější způsob života. Naše snaha o minimalizaci odpadu a maximální využití dostupných zdrojů je důkazem toho, že i v podnikání lze najít cesty, jak pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí. Společně můžeme udělat velký krok směrem k udržitelnější budoucnosti.